DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Huyền Thoại cong sản ''Buông Đao Đồ tể Lập tức Thành Phật''_Nguyễn Nhơn.

E-mail Print
Trích: “Trên thực tế, nếu Việt Nam bùng lên một cuộc cách mạng mà nền tảng của cuộc cách mạng này là sự phẩn uất của người dân bị đè nén đến đường cùng thì các đảng viên Cộng sản khó tránh khỏi thảm sát. Nhưng ngược lại, nếu đảng Cộng Sản tự diễn biến, tự xóa bỏ quyền lực của Bộ Chính trị, thừa nhận bản Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa, vốn đã có từ trước năm 1975, thì vấn đề đổ máu thảm sát do thù hận lại khó có thể xảy ra. 
 
... Việt Nam Cộng Hòa và bản Hiến Pháp của chính thể này mang đầy tình tự dân tộc, truyền thống, đoàn kết và phát triển mà lịch sử nước nhà, trải qua bao năm phong kiến thực dân mới đạt được. Mỗi người Việt chúng ta cần phải trân trọng giá trị và tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, để ngày càng xích lại gần nhau hơn, trong tình tự yêu thương đồng loại, một tình thương cao hơn mọi chủ nghĩa hay học thuyết. 
 
... Trở về với Việt Nam Cộng Hòa không những là để cứu dân tộc mà còn là để cứu chính tương lai của chính mình và gia đình mình
 
 
Tóm tắt tinh hoa nét đẹp của hai nền Việt Nam Cộng Hòa:
 
Việt Nam Cộng Hòa Mến Yêu
 
1956
 
 
Chàng trai tuổi mười tám
 
Tham dự Lễ Chào Mừng
 
Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa
 
Lòng vui mừng hớn hở
 
 
Trên chiếc xe kiệu hoa
 
Vung mạnh tay chém
 
Rắn Ba Đầu: Phong - Thực - Cộng
 
Cảnh diễn, lòng mong thực
 
 
 Hiến Pháp Đầu Tiên viết:
 
Quốc Dân Việt Nam long trọng công bố
 
CHỦ TRƯƠNG DÂN TỘC KHAI PHÓNG
 
Toàn dân có nghĩa vụ thực hiện
 
 
 Chủ trương chỉ bốn chữ
 
Thực hiện, việc dài lâu
 
Chỉ có bốn năm đầu
 
Được bình yên xây đắp
 
 
 Năm Một chín sáu mươi
 
VC tập trung binh lực
 
Đánh trận lớn Trảng Sụp
 
Quân lực VNCH bị bất ngờ, thất thế
 
 
Tổng Thống phải tuyên bố:
 
Tổ Quốc Lâm Nguy
 
Quốc sách Ấp Chiến Lược
 
Mới khởi sắc đành khựng lại
 
 
 Ba năm sau xảy ra Binh Biến
 
Đệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ
 
Nạn tranh giành quyền lực
 
Liên miên suốt ba năm
 
 
1967
 
 
Nội bộ mới được yên
 
Quốc Hội Lập Hiến được triệu tập
 
Công bố tân Hiến Pháp
 
Thành lập Đệ Nhị Cộng Hòa
 
 
Lần nầy mơ ước còn cao hơn
 
Thêm vào Bốn chữ Dân tộc Khai phóng
 
Hai chữ NHÂN BẢN đầy dân tộc tính
 
Làm nức lòng Quân Dân
 
 
Ước mơ thì nhiều
 
Nhưng chẳng được bao nhiêu
 
Vì giặc Cộng xua toàn lực
 
Tổng tấn công Tết Mậu Thân
 
 
 Toàn quốc vành khăn sô
 
Tưởng như mất nước từ khi ấy
 
Nhờ chiến binh VNCH dũng cảm
 
Không tiếc máu xương giữ vững Miền Nam
 
 
 Năm Một chín bảy lăm
 
Đơn dộc chiến đấu, đành thất trận
 
Mất nước, nhưng vẫn ngẩng mặt, cao đầu:
 
 
“Thế chiến quốc, thế xuân thu
 
Thời thế thế, thế thời phải thế”
 
Dân tộc Khai Phóng
 
Vài chục năm lại đây
 
Lác đác trên sách vở Âu Mỹ
 
Mới thấy xuất hiện mấy chữ
 
Liberal Nationalism
 
Chủ thuyết Quốc Gia cởi mở
 
Mấy chữ đó chỉ hạn hẹp trong phạm vi Chánh Trị
 
Bốn chữ: Dân tộc Khai phóng bao quát hơn nhiều
 
Là ý chí xây dựng DÂN TỘC TÍNH
 
Vừa vun bồi tính tốt dân tộc, vừa học đức tính dân tộc khác
 
 
Điều hãnh diện là ở chỗ nầy:
 
Dân tộc Việt Nam long trọng công bố
 
Chủ trương Dân tộc Khai phóng
 
Trên Hiến PhápVNCH từ hơn nửa thế kỷ trước
 
 
Dân tộc Nhân Bản
 
Vài năm trở lại đây, học giả Brzezinski
 
Thường nói vê Human Dignity
 
Ý muốn nói là Thời Đại sắp tới
 
Sẽ vượt qua Thời Đại Nhân Quyền hiện tại
 
 
 Không phải chỉ bó hẹp trong phạm vi luật pháp
 
Vì Nhân Phẩm (Dignity) là tính chất tự thân con người
 
hông cần luật pháp ban bố
 
Không ai có quyền tước đoạt
 
 
 Hai chữ: NHÂN BẢN còn sâu hơn hai chữ NHÂN PHẨM
 
Nhân phẩm là hoa trái
 
Từ gốc gác (Bản) con người (Nhân)
 
 
 Dân tộc Việt Nam từ non nửa Thế kỷ trước
 
Đã long trọng công bố trên Hiến Pháp Đệ Nhị Cộng Hòa
 
 
 Nhân bản là tình thương
 
Không đương cự được súng đạn
 
Nhưng súng đạn rồi sẽ hết
 
Tình người còn dài lâu
 
Hiến Pháp Đệ Nhị VNCH tân tiến nhất cho đến hiện tại
 
Về hiến pháp học, đại cương có 3 loại hình:
 
- Đại nghị chế hay Thủ tướng chế
 
- Tổng Thống chế
 
- Tổng Thống chế có Thủ tướng 
 
Thể chế Tổng thống có Thủ tướng là thể chế “dung hòa” giữa Thủ tướng chế và Tổng thống chế, tiêu biểu như Hiến Pháp Đệ Ngủ Cộng Hòa Pháp, hiện nay vẫn là hiến pháp tân tiến bậc nhất.
 
Hiến pháp Đệ nhị VNCH mô phỏng theo hiến pháp cộng hòa Pháp, lại còn đưa vào “Định chế Giám Sát Viện” theo hiến pháp Trung hoa Dân Quốc nhằm ngăn ngừa “nạn nội xâm tham nhũng, nghĩa là Hiến pháp Đệ Nhị VNCH còn trội hơn Hiến pháp Cộng hòa Pháp một nét trọng yếu.
 
Làm Thế Nào Để Trở Lại Việt Nam Cộng Hòa?
 
Nói liền một trật: Phải xóa bỏ hiến pháp cọng sản hiện hành để thay thế bằng hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa.
 
Làm sao để được như vậy?
 
Phải tiến hành MỘT CUỘC CÁNH MẠNG TOÀN TRIỆT triệt hạ hoàn toàn HỆ THỐNG CHẾ ĐỘ XHCN hiện hành và TRƯỚC HẾT LÀ BỘ MÁY NHÂN SỰ đang cầm quyền.
 
Sau đó phải tổ chưc Tổng Tuyển Cử bầu ra Quốc Hội Lập Hiến.
 
- Quốc hội Lập hiến sọan thảo “Dự thảo Hiến pháp” để đưa ra cho toàn dân chung quyết.
 
- Trưng cầu Dân Ý để chung quyết Tân Hiến Pháp.
 
Như vậy, muốn trở lại Hiến Pháp Đệ Nhị VNCH tu chỉnh để thành “Hiến Pháp Đệ Tam VNCH” thì phải thuyêt phục Quốc Hội Lập Hiến chấp nhận HPĐIIVNCH làm dự thảo Tân Hiến pháp đưa ra để toàn dân chung quyết.
 
KHÔNG MỘT AI HAY ĐOÀN THẺ, ĐẢNG PHÁI NÀO ĐƯỢC PHÉP ĐƠN PHƯƠNG ĐẶT RA HIẾN PHÁP BUỘC TOÀN DÂN THI HÀNH.
 
Nếu làm như vậy thì cũng giống y toàn trị việt cọng!
 
Huống chi Hiến pháp chỉ là bản văn luật Tối cao.
 
Phải có bộ máy nhân sự có khả năng thi hành đúng đắn và hiệu quả.
 
Vì vậy mà DÙ CHO VIỆT CỌNG CÓ PHÉP MẦU, BỖNG NHIÊN GIÁC NGỘ, TỰ XÓA BỎ HIẾP PHÁP ĐỘC QUYỀN CAI TRỊ, QUAY SANG HIẾN PHÁP VNCH THÌ CŨNG KHÔNG LẤY AI TỔ CHỨC THỰC THI?!
 
Huống chi hiện tại toàn bộ nhân sự việt cọng đang cai trị dù có nguy cơ vẫn thụ đắc đặc quyền, đặc lợi thì làm sao mà bỗng nhiên “buông dao đồ tể lập tức thành Phật” cho đặng?
 
 
Cho nên mới nói đó chỉ là huyền thoại.
 
 
MUỐN CÓ TỰ DO DÂN CHỦ PHẢI DẤN THÂN CHIẾN ĐẤU
 
TỰ DO KHÔNG CHO KHÔNG, BIẾU KHÔNG
 
AI KHÔNG DÁM CHIẾN ĐẤU VÌ TỰ DO - DÂN CHỦ
 
KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HƯỞNG HAI GIÁ TRỊ ẤY
 
 
 
Nguyễn Nhơn
 
          (Tác giả gửi đăng)
   © Diễn Đàn Người Dân ViệtNam
Đọc các bài liên quan của cùng tác giả tại đây.  

 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT