DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Trích từ mạng Quán Ven Đường của GS Huỳnh Chiếu Đẳng_Người Sưu Tầm.

E-mail Print
Xin bấm mỗi giòng dưới đây để nghe một chuyện:
 
 Nguc Tu Em Ai- _Tram Ca Mau.mp3         18023
ME_Tram Ca Mau (Nguyen Ha doc).mp3        11372810
 

Người sưu tầm : Trần Thanh Châu gửi đăng.

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT