DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Tin Buồn : Thân phụ của bạn Hà Kiều Thu, Nhạc phụ của bạn Hà Minh Cường qua đời .
E-mail Print

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Image result for Hinh Tin Buồn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Thân phụ của bạn Hà Kiều Thu, Nhạc phụ của bạn Hà Minh Cường:
 
Cụ Ông MIKAEL NGUYỄN VĂN KHẤN
 
đã về với nước Chúa ngày 14/4/2019
 
hưởng đại thọ 98 tuổi.
 
Lễ phát tang sẽ được cử hành vào lúc 11-12 giờ trưa ngày thứ tư 17/4/2019 tại Nhà Thờ Cộng Đồng Công Giáo St.Marc 2600 Beaubien Est Montreal và sau đó sẽ làm lễ hỏa táng.
 
                                                             Image result for Hinh Bong Thanh Kinh Chia Buon   
 
       Chúng tôi xin dâng lời cầu nguyện anh linh Cụ  Ông MIKAEL NGUYỄN VĂN KHẤN thanh thản về Hưởng Nhan Thánh Chúa .
 Và thành kính nghiêng mình chia buồn cùng Anh chị Hà Kiều Thu, Nhạc phụ của bạn Hà Minh Cường: cùng toàn thể tang quyến trước mất mát vô cùng lớn lao này!
                                                Nhóm Thân Hu  Vượt Biển Montreal PQ
                   
                             Ong Bà :  Trần Xuân Dức
                              O,B      :   Nguyễn Hữu Vẹn
                                 "            Nguyễn Hữu Thắng
                                  "           Dặng Bình Tước
                                  "           Lê Tiến Cang
                                  "         Trần Minh Doan
                                   "         Nguyễn Thế Nghiệp
                                   "         Nguyễn Ngọc Hải
                                   "        Tôn Thất Tuệ
                                   "        Vũ Dức Tân              
                                   "        Trần Cao Thăng (Cao Trần)
                              G/D      Nguyễn Phương Thảo
                                                                                                                                                                                                                                                      
                                            

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT