DIỄN ĐÀN NGƯỜI DÂN VIỆT NAM

XÂY DỰNG CÔNG BẰNG THỊNH VƯỢNG NHÂN BẢN

Chúng Đi Buôn_Phan Văn Hưng .
E-mail Print
 
                      
Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền 
Chúng đi buôn cho nước đảo điên 
Chúng đi buôn buôn núi buôn non 
Buôn tủi hờn buôn cả giang sơn 

1-Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu 
Chúng đi buôn nước mắt lòng đau 
Chúng đi buôn thân xác xanh xao 
Buôn đời mình buôn cả thâm sâu 

Chúng đi buôn buôn bến buôn bờ 
Chúng đi buôn ánh mắt trẻ thơ 
Chúng đi buôn tiếng khóc đơn sơ 
Cho đời càng gian khổ cam go 

2-Chúng ăn vuông ăn méo ăn tròn 
Chúng ăn to ăn bé cỏn con 
Chúng ăn trên ăn dưới ăn ngang 
Cho mặc người ai thở ai than 

Chúng đi buôn giấy phép văn bằng 
Chúng đi buôn công lý (với) lòng nhân 
Chúng đi buôn buôn nghĩa buôn danh 
Buôn sự thật buôn cả lương tâm 

3-Chúng ăn chơi xương máu đồng lọai 
Chúng chơi vui trên kiếp nghèo đói 
Chúng chơi sang chơi xấu chơi oai 
Chơi như đời không còn ngày mai 

Chúng đi buôn chia chác sang giầu 
Chúng đi buôn lừa dối gạt nhau 
Chúng đi buôn cho mắt thêm sâu 
Lỗi khổ này sẽ còn bao lâu 

Rồi một mai em lên non cao 
Trông về xa núi rác ngập sầu 
Nhưng thành phố chen chúc bụi nâu 
Nơi kiếp người tranh thủ miếng đau 

Và lòng em sẽ trong xôn xao 
Tim thật chân vỡ lên nghẹn ngào 
Kẻ cùng khốn trong kiếp khổ lao 
Cũng chính là những người đồng bào ...
 
                      
                     
 

Share

scroll back to top
 

TIN MỚI NHẤT